RU

Show on mapPetrozavodsk State University
33, Lenin Str., 185910, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia

Directorate for innovation and production activity
31, Lenin Str., Petrozavodsk
Petrozavodsk State University
33, Lenin Ave., 185910, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia
Tel: +7 (8142) 71-10-01, fax: +7 (8142) 71-10-00
e-mail: rectorat@petrsu.ru, office@petrsu.ru
http://petrsu.ru/
Directorate for innovation
and production activity

31, Lenin Ave., Petrozavodsk
Tel: +7 (8142) 71-32-56
e-mail: oder@petrsu.ru